Přednášková činnost

 • Nové poznatky v léčbě sportovce s rupturou předního zkříženého vazu. XXVI. Sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny, Luhačovice 2019
 • Nestejná délka dolních končetin u sportovců – diagnostika a výstupy pro praxi. XXVI. Sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny, Luhačovice 2019
 • PHYSIOBOOK – individualizace kompenzace ve sportu. Sympozium sportovní medicíny a dalších věd ve vrcholovém sportu. VII. ročník. Dříteč, 2019
 • Moderní techniky v ošetřování zranění měkkých tkání a jizev. Sympozium sportovní medicíny a dalších věd ve vrcholovém sportu. VII. ročník. Dříteč, 2019
 • Moderní manuální techniky v ošetřování jizev. X. konference mulitidisciplinárního pojetí kineziologie, Bohdaneč 2019
 • Hamstringy – generátor rychlosti a agonista LCA. Moderní přístupy vedoucí k pozitivnímu ovlivnění jejich funkce a prevenci vzniku zranění. X. národní kongres Společnosti sportovní traumatologie a artroskopie, Plzeň 2018
 • Klinické důsledky změny centrálně řízené stabilizace kolenního kloubu po ruptuře LCA – typ coper a noncoper. X. národní kongres Společnosti sportovní traumatologie a artroskopie, Plzeň 2018
 • Asymetrie v zajištění stability kyčelních kloubů u hráčů fotbalu – výstupy pro praxi. Konference České společnosti tělovýchovného lékařství. Ostrava 2017
 • Femoroacetabulární impingement syndrom – specifika v rehabilitační léčbě. Konference České společnosti tělovýchovného lékařství. Ostrava 2017
 • Kauzální a symptomatická fyzioterapie u pacientů s bolestmi páteře a kloubů. Medicína pro praxi, III. Kongres praktických lékařů v Brně
 • Nestejná délka dolních končetin u sportovců – diagnostika a výstupy pro praxi. Pohybový aparát a zdraví II., Brno
 • Zranění ve sportu a možnosti využití farmakoterapie. PharmaNews – Ostrava
 • Nestejná délka dolních končetin u fotbalové kategorie U15 a U15 – diagnostika, terapie a závěry. Sympozium sportovní medicíny, V. ročník, Ústupky
 • Zranění ve sportu a možnosti využití farmakoterapie. PharmaNews – Olomouc
 • Poranění tříselné krajiny z pohledu fyzioterapeuta. Zdravotní seminář FAČR. Střešovice
 • Využití tyče Flexi-bar v terapii seniorů. X. Konference pro fyzioterapeuty a ergoterapeuty. Ostrava
 • Bolestivé tříslo u sportovců – diferenciální diagnostika a léčba. IX. Národní kongres SSTA. Praha
 • Femoroacetabulární impingement syndrom – diagnostika a terapie. VII. Beskydské ortopedické dny. Frýdek-Místek
 • Progresivní stabilizace kolenního kloubu – moderní rehabilitační postupy po úrazech a operacích. 37. Sympozium ortopedické kliniky 1. LF UK a IPVZ a Nemocnice na Bulovce. Praha
 • Femoropatelární bolest po BTB plastice – možný patognomický příznak reaktivní jizvy. 37. Sympozium ortopedické kliniky 1. LF UK a IPVZ a Nemocnice na Bulovce. Praha
 • Coper & noncoper – způsoby centrálního řízení dynamické stability kolenního kloubu po ruptuře LCA. XIX. národní kongres ČSOT. Praha
 • Piriformis syndrom. XXII. Sjezd rehabilitační a fyzikální medicíny. Luhačovice
 • Progresivní rehabilitace sportovců po artroskopické stabilizaci ramenního kloubu. VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii. Olomouc
 • Využití moderních fitness pomůcek v prevenci a léčbě úrazů hráčů ledního hokeje. I. Európský kongres hokejovej medicíny. Bratislava
 • Impingement syndrom – diferenciální diagnostika a moderní rehabilitační léčba. XXI. Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. Luhačovice
 • Využití fitness pomůcek v terapii pacientů se skoliózou. IV. sympozium o skolióze. Brno
 • Aktivace HSS s využitím moderních fitness pomůcek. IX. Vinohradské odpoledne – Fyzioterapie a fitness. Praha
 • Využití tyče Flexi-bar v terapii pacientů s osteoporózou. XXII. Konference rehabilitační, fyzikální a balneo medicíny,Jáchymov.
 • Moderní manuální techniky v ošetřování jizev. X. konference mulitidisciplinárního pojetí kineziologie, Bohdaneč 2019
 • Hamstringy – generátor rychlosti a agonista LCA. Moderní přístupy vedoucí k pozitivnímu ovlivnění jejich funkce a prevenci vzniku zranění. X. národní kongres Společnosti sportovní traumatologie a artroskopie, Plzeň 2018
 • Klinické důsledky změny centrálně řízené stabilizace kolenního kloubu po ruptuře LCA – typ coper a noncoper. X. národní kongres Společnosti sportovní traumatologie a artroskopie, Plzeň 2018

VZDĚLÁVACÍ PŘEDNÁŠKY – pro fyzioterapeuty
Kineziologický rozbor – vše, co jste kdy chtěli vědět a báli jste se zeptat. FyzioCafé Olomouc, 2016
Hluboký stabilizační systém ve fyzioterapii a fitness. FyzioCafé Brno, 2015

VZDĚLÁVACÍ PŘEDNÁŠKY – pro sestry a pečovatelky
Využití cvičebních pomůcek v ošetřovatelské rehabilitaci. Oblastní charita Třebíč, 2016
Využití cvičebních pomůcek v ošetřovatelské rehabilitaci. Oblastní charita Rajhrad, 2017

VZDĚLÁVACÍ PŘEDNÁŠKY – pro trenéry fotbalu
Klíčové oblasti kompenzace fotbalistů. Školení trenéru licence B, Brno, 2017
Anatomické, fyziologické a psychologické odlišnosti sportovní přípravy dětí. Školení trenérů fotbalu licence C, Říčany, 2017

Kontakt

Mgr. Kateřina Honová
Hvozdecká 1305/5
Brno 63500

Tel. : 774 816 699
Email: fyzioterapie.honova@gmail.com

fb

Mapa